Strengere krav til midletidig ansettelse
Stortingsvalg: Arbeiderpartiet varsler at de ønsker å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i  medhold av Arbeidsmiljøloven § 14-9 (f).

Arbeidstakers rett til fast ansettelse styrkes fra og med 1. juli 2022

Vi viser til vårt tidligere nyhetsbrev om denne saken som ble publisert den 6. 10. 2021 – https://www.lovende.no/nyhetsbrev/arbeiderpartiet-varsler-begrensninger-i-adgangen-til-midlertidig-tilsettelse hvor vi gjorde våre abonnenter oppmerksom på at i forbindelse med siste Stortingsvalg varslet Arbeiderpartiet at de ønsket å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser i medhold at Arbeidsmiljøloven § 14-9- (f). Det viser seg nå at dette ikke var valgflesk! Bakgrunnen er et ønske om å legge til rette for et trygt og organisert arbeidsliv gjennom flere faste ansettelser. Fra 1. juli 2022 oppheves Arbeidsmiljøloven § 14-9-(2) bokstav f som hjemler en generell adgang til midlertidig tilsetting for en periode på inntil tolv måneder. Slike avtaler kan omfatte inntil 15 prosent av arbeidstakerne i virksomheten, avrundet oppover, likevel slik at det kan inngås avtale med minst én arbeidstaker. Fra 1. juli er hovedregelen fremdeles at det skal ansettes fast og det vil ikke lenger være mulig å ansette noen for en periode på inntil tolv måneder uten at ett av vilkårene i Arbeidsmiljøloven §14-9 (2) bokstav a-e er oppfylt:

  • a. når arbeidet er av midlertidig karakter

  • b. for arbeid i stedet for en annen eller andre (vikariat)

  • c. for praksisarbeid

  • d. med deltaker i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med arbeids- og velferdsetaten

  • e. med idrettsutøvere, idrettstrenere, dommere og andre ledere innen den organiserte idretten

Avtaler som ble inngått før 1. juli 2022 på generelt grunnlag jfr. AML §14-9 (2) bokstav f, løper ut den varigheten som var avtalt før lovendringen.