Effektiv - modig - troverdig
Klare svar og gode løsninger.
Vår visjon er å finne gode løsninger sammen med våre klienter
Våre områder
Rett
Arbeidsrett
Vi bistår både arbeidstakere og arbeidsgivere innenfor HR & Arbeidsrett. De beste løsningene finner vi sammen!
Les mer
Rett
Strafferett
Vi tar både bistandsadvokat og forsvareroppdrag
Les mer
Rett
Foreldretvister
Vi bistår ved uenighet om foreldreansvar, fast bosted og samvær.
Les mer
Rett
Personvern
Personvern, behandling av personopplysninger.
Les mer
Rett
Arverett
Vi tilbyr juridisk rådgivning eventuell tvisteløsning alternativt prosedyre i forbindelse med arveoppgjør og generasjonsskifte.
Les mer
Rett
Kontraktsrett
Vi anbefaler at du bruker advokat både når du skal sette opp en kontrakt og for å sikre at kontrakten blir oppfylt.
Les mer
Rett
Selskapsrett
Advokat Mollestad Oppegaard bistår også til gjennomføring ved å sørge for utarbeidelse av selskapsrettslig dokumentasjon.
Les mer
Rett
Barnevern &
Eiendomstvister
Vi har inngått samarbeid med Advokat Hanne Wesche for å tilby bistand innenfor flere rettsområder.
Les mer
Nyhetsbrev
Se alle
Produkter
Restrukturering
For å redde en virksomhet fra å gå konkurs, kan restrukturering være en vei å gå. Restrukturering innebærer som regel en rekke juridiske, finansielle og orgaisatoriske tiltak, som tilførsel av ny egenkapital eller lån, kreditoravtaler, nedbemanninger og utsalg av virksomhetsområder. Vi kan se på hva som er best for virksomheten knyttet til ønsket risiko, konkurransesituasjon og strategi. Hvilken vei er den beste å gå? Bør det etablereres et datterselskap, gjennomføres virksomhetsoverdragelse, eller interne egenkapitaltransaksjoner?
Kontakt oss
Kunstig Intelligens (KI) i din virksomhet
Komplette retningslinjer og rutiner for å sikre god bruk og utvikling av Kunstig Intelligens (KI) med fokus på personvern og sikkerhet.
Kontakt oss
HR – revisjon
I en HR revisjon reviderer vi deres arbeidsavtalemaler, deres personalhåndbok, HMS og internkontroll og kommer med forslag til forbedringer for å sikre at blant annet de arbeidsrettslige lovene, herunder at kravene til blant annet varsling og GDPR er ivaretatt.
Kontakt oss
Digital varslingstjeneste
Abonnementsløsning for bedrifter som ønsker hjelp til å motta og/eller følge opp varslinger i henhold til Arbeidsmiljølovens krav. Vår digitale varslingsløsning gir mulighet for anonym varsling, sikrer Arbeidsmiljølovens krav mot gjengjeldelse og bidrar til en trygg og forsvarlig håndtering av informasjonen.
Kontakt oss
Private granskninger
Vi følger Advokatforeningens anbefalte retningslinjer for private granskninger.
Kontakt oss
Online Juridisk/HR-Help desk
Abonnementsløsning hvor din digitale HR kollega garanterer deg et svar innen 24 timer!
Kontakt oss
Gründerpakke
Som arbeidsgiver er du ansvarlig for å innfri en rekke krav i henhold til det arbeidsrettslige lovverket. I gründerpakken tilbyr advokatene i Lovende en dags gjennomgang av lovenes krav i forhold til behovene i din virksomhet i dag, og for fremtiden. Advokatene i Lovende har maler som dere kan benytte fritt som en del av gjennomgangen.
Kontakt oss
Etablering av virksomhet i Norge
Vi kan bistå med etablering av virksomhet i Norge samt registering av deres medarbeidere. Videre rådgir vi i kontraktsrettslige spørsmål og tilbyr tilstedeværelse ved forhandlinger. Som arbeidsgiver er du ansvarlig for å innfri en rekke krav i henhold til det arbeidsrettslige lovverket. Vi kan arbeidsrett.
Kontakt oss
Personvernombud
Ønsker din virksomhet et personvernombud, har vi erfaring i rollen og kan ta på oss rollen som personvernombud i din bedrift. Personvernombudet skal informere og gi råd, overvåke etterlevelse av forordning og interne retningslinjer, gi råd om PIA (personvernkonsekvenser) og samarbeide med Datatilsynet.
Kontakt oss
Implementering av GDPR i din virksomhet
Alle virksomheter som behandler opplysninger om sine ansatte og kunder behandler personopplysninger. Personopplysningsloven stiller strenge krav til behandling av personopplysninger. Trenger dere bistand til å implemetere GDPR, ta kontakt med oss.
Kontakt oss
GDPR revisjon
En GDPR revisjon er en gjennomgang av personvernarbeidet i bedriften din, for å sikre at dere løpende overholder Personopplysningsloven.
Kontakt oss
HR for hire
Manger dere en midlertidig ressurs? Manglende ressurser, fravær av nøkkelpersonell, organisasjonsendringer, krevende prosjekter og behov for raskere fremdrift kan være noen årsaker til at virksomheter velger å leie inn vår bistand i perioder.
Kontakt oss
Fratredelsesavtale
Fratredelsesavtale brukes som alternativ til oppsigelse eller permittering. Både for arbeidsgiver og arbeidstaker er det mye å passe på i forbindelse med en slik avtale. Vi bistår jevnlig både arbeidsgiver og ansatte med forhandlinger og utforming av fratredelsesavtaler.
Kontakt oss
Drøftelsesmøte forut for oppsigelse eller avskjed
Før arbeidsgiver beslutter oppsigelse eller avskjed skal det gjennomføres et drøftelsesmøte mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Vår erfaring er at man ofte kommer fram til gode løsninger i disse møtene. Dersom man ikke får til en løsning, vil møtet uansett være nyttig i forhold til å avklare viktige faktiske og praktiske forhold med tanke på en eventuell videre prosess.
Kontakt oss
Usaklig oppsigelse eller avskjed – forhandlingsmøte
En arbeidstaker som mener at en oppsigelse er usaklig, eller at en suspensjon eller avskjed er ulovlig, kan kreve forhandlinger med arbeidsgiver. Disse forhandlingene skjer primært i et møte mellom partene.
Kontakt oss
Arbeidsmiljøundersøkelse
Vi bistår med Arbeidsmiljøkartlegging og tiltaksplan som forbedrer arbeidsmiljøet i din virksomhet.
Kontakt oss
Idrett og foreningsliv
Advokatfelleskapet Lovende bistår idrett og foreningsliv med et bredt spekter av juridiske problemstillinger. Dette omfatter tvisteløsning, foreningsrett og generelle juridiske problemstillinger som blant annet: idrettens regelverk, sponsoravtaler, utøveravtaler, arbeidsavtaler mm, etablering av selskap, styrearbeid, kommersielt samarbeid med næringslivet, arrangementsavtaler, tvisteløsning
Kontakt oss
Opprettelse av fremtidsfullmakt
En fremtidsfullmakt gir deg en mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi og personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det. Driver du egen bedrift kan du i fremtidsfullmakten bestemme hvem som på dine vegne skal følge opp driften, dersom du ikke er i stand til det selv. Ønsker du advokatbistand til å opprette fremtidsfullmakten, ta kontakt, så kan vi gjøre hele jobben for deg. Les mer her.
Kontakt oss
Utarbeidelse av politiske høringer og jobbe for politisk gjennomslag – vi gir deg en stemme!
Veien fra krav og meninger til politisk gjennomslag kan være lang. Gjennom å reagere når ting skjer, der de skjer, kan vi påvirke avgjørelser.
Kontakt oss
Juridisk og forretningsmessig gjennomgang av deres avtaler
Vi har bred erfaring innen avtalerett og vi kan bistå deg med forhandlinger, utarbeidelse og gjennomgang av avtaler på flere språk. Vi tilbyr juridisk og forretningsmessig gjennomgang av følgende avtaler: Arbeidsavtaler Taushetserklæringer, Sluttavtaler, Aksjonæravtaler, Databehandleravtaler, Husleieavtaler, Kjøps - og salgsavtaler, Leverandøravtaler, Innkjøpsavtaler, Sponsoravtaler, Fremtidsfullmakter, Testament og IKT-kontrakter
Kontakt oss
Samarbeidspartnere

For bedrifter eller enkeltpersoner som søker samarbeidspartner innen Karriererådgivning (Outplacement) i forbindelse med nedbemanning og/eller inngåelse av sluttavtaler - vil vi anbefale vår samarbeidspartner, Karrierepartner AS.

Selskapet har de siste 15 år bistått over 15 000 ledere og medarbeidere over i nye stillinger og håndterer enkelt kandidater så vel som større nedbemanningsprosesser. Selskapet tilbyr individuelle outplacement programmer, karriereveiledningskurs samt økonomisk rådgivning.

Karrierepartner AS er landsdekkende med over 400 karriererådgivere, fordelt på over 50 ulike lokasjoner. Selskapet har dedikerte karriererådgivere med profiler og bakgrunn som dekker de aller fleste forventninger. Dette både mht bransjer, stillingskategorier og nivåer på disse (ledere, spesialister, medarbeidere etc.).

Karrierepartner AS er medlem og norsk representant for et av verdens ledende selskaper innen Outplacement og Executive Coaching – OI Global Partners.

Se karrierepartner.no for mer informasjon