Kontakt oss
Annicken Iversen - Advokat MNA
advokativersen@lovende.no
Tlf: +47 992 07 731

Heidi Lill Mollestad Oppegaard - Advokat MNA
advokatoppegaard@lovende.no
Tlf: +47 951 13 124
Priser
Advokatene Iversen og Mollestad Oppegaard tilstreber å ha konkurransedyktige priser på våre tjenester. Størrelsen på salæret vil i første rekke være bestemt av medgått tid, men vil kunne variere ut fra oppdragets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v.

Timepris avtales i hver enkelt sak, og det legges vekt på om klienten er privatperson eller virksomhet. Ved oppdragets begynnelse vil klienten få opplyst hvilke timesatser som vil bli lagt til grunn, hvordan salæret beregnes og en orientering om våre faktureringsrutiner. Det kan også inngås avtale om løpende informasjon om påløpte omkostninger.

I henhold til Advokatforeningens «Regler for god advokatskikk» og Konkurransetilsynets forskrifter gis våre klienter følgende orientering om vårt grunnlag for honorararbeid:

For privatklienter ligger vår veiledende timepris i intervallet kr 2 100 til kr 2 500 avhengig av sakens art. I tillegg kommer merverdiavgift. Vi forbeholder oss rett til i særlige tilfeller å kunne avvike fra nevnte prisintervall. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter ved hver arbeidsøkt i saken. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid.

For forretningsklienter er det pris etter nærmere avtale.

Les vår personvernserklæring her.
Samfunnsansvar
Advokat Mollestad Oppegaard AS støtter Care4 Starving Children sitt arbeid for de minste og mest utsatte jentebarna i de fattigste områdene i Kampala.

Advokatfellesskapet Lovende er stolte sponsorer av tvillingene Aleksander og Nikolai Elde Holmboe fra Stabekk i Bærum som satser langrenn 100%, og som så langt har nådd alle sine mål!