Aktuelt
Finansavisen - Økt bruk av sluttpakker: - Mange har urealistiske forventninger 23.10.2020
https://finansavisen.no/nyheter/arbeidsliv/2020/09/22/7569432/okt-bruk-av-sluttpakker-mange-har-urealistiske-forventinger
Advokatbladet - Nå kommer korona-sakene opp for retten 28.08.2020
https://www.advokatbladet.no/korona/na-kommer-korona-sakene-opp-for-retten/153320
Advokatbladet - Vi kommer til å se mange arbeidsrettssaker i kjølvannet av korona pandemien 28.07.2020
https://www.advokatbladet.no/arbeidsrett-korona/vi-kommer-til-a-se-mange-arbeidsrettssaker-i-kjolvannet-av-korona-pandemien/152375
Finansavisen - Fikk ikke si opp selger som fornaermet kunder solgte langt under budsjett og sovnet på jobb 03.06.2020
https://finansavisen.no/nyheter/arbeidsliv/2020/06/02/7533638/fikk-ikke-si-opp-selger-som-fornaermet-kunder-solgte-langt-under-budsjett-og-sovnet-pa-jobb
Fredrikstad blad - Frykter flere nedbemanningskonflikter – her er ti tips for å unngå dem. 15.05.2020
https://www.f-b.no/frykter-flere-nedbemanningskonflikter-her-er-ti-tips-for-a-unnga-dem/s/5-59-1848634
Gudbrandsdølen Dagningen - Nyoppstarta juristsamarbeid i Lillehammer: – Det er behov for mer arbeidslivskompetanse i denne regionen. 13.05.2020
https://www.gd.no/nyoppstarta-juristsamarbeid-i-lillehammer-det-er-behov-for-mer-arbeidslivskompetanse-i-denne-regionen/s/5-18-1116962
Finansavisen - Mange bedrifter må gå fra permitteringer til oppsigelser. 25.04.2020
https://finansavisen.no/nyheter/arbeidsliv/2020/04/24/7520965/mange-bedrifter-ma-ga-fra-permitteringer-til-oppsigelser
Renholdsnytt - Advokatens 10 tips rundt oppsigelse. 22.04.2020
https://renholdsnytt.no/2020-april-2020-arbeidsrett/advokatens-10-tips-rundt-oppsigelse/595518
Ren fordel - Fra permittering til oppsigelse - 10 tips til arbeidsgiver. 22.04.2020
https://renfordel.no/artikler/fra-permittering-til-oppsigelse-10-tips-til-arbeidsgiver
Ledernett - Fra permittert til oppsagt? 22.04.2020
https://ledernett.no/arbeidsrett-forhandlinger-omstilling/fra-permittert-til-oppsagt/595530
Rørentreprenørene - Råd for bedre lønnsomhet. 27.02.2020
https://rornorge.no/nyheter/rad-for-bedre-lonnsomhet-article2877-321.html