Kommende kurs
Praktisk, kollektiv arbeidsrett
4. april 2024 kl: 09:30-16:30

Om kurset:

Kurset gir deg innsikt i lønns - og arbeidsvilkår som reguleres i den kollektive arbeidsretten. Kurset vil ha en praktisk vinkling hvor vi vil åpne for dialog om hva som stilles av krav til samhandling med ledelsen og de ansattes representanter / tillitsvalgte og verneombud. Kurset vil også gjennomgå dagsaktuelle temaer som bl.a om avtale om gjennomsnittsberegning av arbeidstiden, innleie, lokale tvister og viktige avgjørelser fra Arbeidsretten.

Målgruppen er ledere på alle nivå, HR rådgivere, ansatte representanter/ tillitsvalgte, advokater, advokatfullmektiger og jurister som har behov for oppdatert kunnskap og praktiske råd om den kollektive arbeidsretten.
Les mer og meld deg på her
Grunnleggende arbeidsrett

Om kurset:

På dette kurset lærer du de grunnleggende arbeidsrettslige reglene og hvordan de praktiseres i hverdagen.
Kurset retter seg mot alle som jobber med arbeidsrettslige spørsmål og problemstillinger og trenger grunnleggende kunnskap om arbeidsrett eller trenger en repetisjon av regelverket.
Etter avsluttet kurs skal deltagerne kjenne at de har fått kunnskap om noen av de viktigste reglene i såvel relasjonen mellom arbeidsgiver og medarbeider som i relasjonen mellom arbeidsgiver og fagforbund.
Kursinnholdet presenteres på et grunnleggende nivå og ingen spesielle forhåndskunnskaper er nødvendige.
Dere bestemmer selv hvor kurset skal gjennomføres ved å ta kontakt med oss.
Våre kurs og frokostmøter
Advokatene i Lovende tilbyr følgende kurs:
 • Arbeidsrettslige emner – fra tre timer
 • Omstilling/Nedbemanning
 • Personopplysninger på avveie
 • Sykefravær
 • Avslutning av arbeidsforhold
 • Prøvetid/hvordan utnytte prøvetiden best mulig
 • Arbeidstid
 • Midlertidig ansettelse eller innleie
 • Implementering av GDPR
 • Ny arvelov
 • Profesjonalisering av styre i familieeide bedrifter, om ønskelig i tillegg spørsmål rundt arv og generasjonsskifte
 • Styrets ulike roller og ansvarsfordeling og hva som kjennetegner et verdiskapende styre
 • Kurs for ansattes representanter i styret
 • Lærlinger. Ikke helt som andre arbeidstakere. Opplæringsloven og arbeidsmiljøloven
 • Hva er varsling og hva må bedriften ha på plass
 • Bundet av tariffavtale. Hva innebærer dette for bedriften
Kursene kan også tilbys virksomhetsinternt hvor vi skreddersyr etter behov og ønsker. Ta kontakt med oss.