Om oss
Advokatene Annicken Iversen og Heidi Lill M. Oppegaard har tilsammen 40 års erfaring blant annet fra arbeidsgiverorganisasjonen NHO og Virke, og har omfattende kunnskap om det private næringslivet. Begge har arbeidet i ledende stillinger i frivillig, privat og offentlig sektor. Begge har undervisningskompetanse fra henholdsvis Politihøgskolen og BI, og bred erfaring fra styrearbeid. Vår spisskompentanse er arbeidsrett, strafferett og kontraktsrett. Vi innehar en sterk forhandlerkomptanse.
The lawyers Annicken Iversen and Heidi Lill M. Oppegaard, partners in Advokatfellesskapet Lovende, have togheter 40 years of experience, among others from the employers' organization NHO and Virke, and have extensive knowledge of the private business. Both have worked in senior positions in the private, voluntary and public sectors. Both have instruction and teaching expertise, for example from the Police Academy and The Norwegian Business School. Both have experience from board work. Our expertise is labor law, criminal law and contract law. We have strong negotiation experience and expertise.
https://www.advokatforeningen.no/om/om-medlemskapet/english/features-of-the-norwegian-legal-system/
Advokat Iversen
Annicken Iversen
Advokat MNA
Annicken har lang erfaring som advokat og forhandlinger i arbeidsgiverforeningen NHO ved Byggenæringens Landsforening. Hun har rådgitt medlemsbedriftene innenfor alle arbeidsrettslige spørsmål og prosedert saker. Annicken har forhandlet flere tariffavtaler i privat sektor.

Annicken har 15 års erfaring fra politi – og påtalemyndighet hvor hun har ledet etterforskningen og iretteført store og alvorlige straffesaker.

Annicken har med sin erfaring dokumentert at hun har evne til effektivt å sette seg inn i problemstillinger, gi tydelige svar og oppnår resultater. Annicken tenker strategisk, analytisk og taktisk.
Telefon
+47 992 07 731
Advokat Oppegaard
Heidi Lill Mollestad Oppegaard
Advokat MNA
Heidi Lill har lang erfaring fra hovedorganisasjonen Virke, som advokat, som leder, og fra arbeid med forretningsmessig utvikling. Heidi Lill har bred erfaring fra organisasjonslivet, bla som generalsekretær i Lions Norge og som nestleder i Foreningen Ridderrennet og Lions Førerhundskole og mobilitetssenter. Heidi Lill har undervist på BI.

Juridisk embetseksamen i tillegg til omfattende ledererfaring. Solid kunnskap innen organisasjon, handel og service sektoren, familie eide bedrifter, prosjektledelse, markedskommunikasjon B2C, B2B i tillegg til kjededrift. Strategisk og analytisk kompetanse koblet med god gjennomføringsevne. Resultatorientert og beslutningssterk med tydelig, delegerende og motiverende lederstil. Nordisk og internasjonal erfaring.
Telefon
+47 951 13 124
Advokat Wesche
Hanne Wesche
Advokat MNA
Advokat Hanne Wesche jobber hovedsakelig med familierett, barnevern og eiendomsfaglige saker i Hamar og Lillehammer. Hun har bred erfaring og har arbeidet som advokat siden 2009, men hovedvekt på eiendom, barnevern, barnefordeling og familierettslige problemstillinger.
Telefon
+47 928 18 408