Vi utvider!
Vi utvider: Advokattfelleskapet Lovende inngår samarbeid med Advokat Hanne Wesche

Advokatfellesskapet Lovende og Advokat Hanne Wesche har inngått en samarbeidsavtale for å tilby våre klienter bistand innenfor flere rettsområder. Du finner oss på Lysaker, Hamar og på Lillehammer! Advokat Wesche har gjennom mange år opparbeidet seg bred erfaring som advokat for private parter i barnevernsaker og rettstvister innenfor fast eiendom.

Advokat Hanne Wesche har bred erfaring fra familie- og barnevernssaker, og bistår foreldre og barn i saker for fylkesnemnda og tingretten. Advokat Wesche styrker vårt kontor med sin erfaring fra eiendomstvister, avklaring av rettigheter i eiendomsrettslige forhold, samt gransking som følge av salg av fast eiendom  i det offentliges regi.