Sluttavtale - avtale om opphør av arbeidsforhold
Sluttavtale: Inngåelse av en sluttavtale kan være en ryddig og bra måte å avslutte et arbeidsforhold på.

Ingen forpliktelse

Vi får i disse dager en del spørsmål om bedrifter er forpliktet til å tilby sluttavtaler til ansatte som er på vei ut. Vi håper at svaret vi gir, som er løselig referert nedenfor, er av interesse for leserne av denne månedens nyhetsbrev.

En arbeidsgiver er ikke forpliktet til å tilby en ansatt som vurderes sagt opp eller er sagt opp en sluttavtale. Men vi ser at mange bedrifter som nedbemanner eller omstiller velger å tilby sine arbeidstakere en sluttavtale. Det vil si at partene blir enige om en innholdet i en sluttavtale der arbeidstaker fratrer sitt arbeid på en avtalt dato eventuelt mot en økonomisk kompensasjon.

I større omstillingsprosesser anbefaler vi bedriftene å ha en klar strategi når det gjelder inngåelse av sluttavtaler. Ledergruppen bør ta stilling til om bedriften skal tilby sluttpakker og hva innholdet skal være.

Advokatene i Advokatfellesskapet Lovende har lang erfaring med å gi våre klienter, både arbeidsgivere og arbeidstakere, verdifull strategisk og juridisk rådgivning ifm. inngåelse av sluttavtaler. For eksempel når det gjelder «timing», nivå på en eventuell kompensasjon – og ikke minst fungere som rådgivere underveis i avtaleforhandlingene. Arbeidsgiver bør tilkjennegi ønsket om arbeidstakers fratredelse i god tid før det fremmes konkret i et tilbud eller gis løfter om økonomisk kompensasjon. Vi har til gode å se at et tilbud om sluttavtale som kommer overraskende på arbeidstaker, blir akseptert som det er, uansett hvor godt tilbudet er! Arbeidstaker må venne seg til tanken å forlate arbeidsplassen og å se for seg en ny arbeidssituasjon med nye muligheter.

Inngåelse av en sluttavtale kan være en ryddig og bra måte å avslutte et arbeidsforhold på. Avtalen inngås i minnelighet mellom partene og uten risiko for etterfølgende rettslig konflikt. En sluttavtale må formuleres klart, regulere alle juridiske og praktiske sider ved avslutningen av arbeidsforholdet. Vi har utformet og forhandlet mange sluttavtaler. Ønsker dere vår bistand, ikke nøl med å ta kontakt med oss.

Se også våre 10 gode råd for arbeidsgivere fra permittering til oppsigelse: https://www.lovende.no/nyhetsbrev/fra-permittering-til-oppsigelse-10-tips-til- arbeidsgiver

Karrierepartner

For bedrifter som ønsker å tilby karriererådgivning (outplacement) til sine ansatte i forbindelse med nedbemanning og/eller inngåelse av sluttavtaler - vil vi sterkt anbefale vår nye samarbeidspartner, Karrierepartner AS.

Selskapet har de siste 15 år bistått over 15 000 ledere og medarbeidere over i nye stillinger og håndterer enkelt kandidater så vel som større nedbemanningsprosesser. Selskapet tilbyr individuelle outplacement programmer, karriereveiledningskurs samt økonomisk rådgivning.

Karrierepartner AS er landsdekkende med over 400 karriererådgivere, fordelt på over 50 ulike lokasjoner. Selskapet har dedikerte karriererådgivere med profiler og bakgrunn som dekker de aller fleste forventninger. Dette både mht. bransjer, stillingskategorier og nivåer på disse (ledere, spesialister, medarbeidere etc.) Enkeltpersoner kan også kjøpe tjenester om ønskelig. Se: www.karrierepartner.no