Skal du permittere eller nedbemanne?
Skal du permittere eller nedbemanne?: Advokatfellesskapet Lovende tar din bedrifts behov på alvor. Våre advokater tilbyr et bredt spekter av tjenester som kan tilpasses og skreddersys for å møte behovene til akkurat din bedrift.
Skal du permittere eller nedbemanne? Ønsker du å øke kvaliteten på beslutninger innen omstilling og nedbemanning for din bedrift? Advokatfellesskapet Lovende tar din bedrifts behov på alvor. Våre advokater tilbyr et bredt spekter av tjenester som kan tilpasses og skreddersys for å møte behovene til akkurat din bedrift.

Bedriftseiere forteller oss daglig at omstilling og nedbemanning vil bli nødvendige prosesser i en del bedrifter denne våren. For å være konkurransedyktige må bedriftene sørge for at driften er effektivt organisert, og at man har den rette bemanningen for å sikre sunn drift. Det er likevel ikke fritt frem for arbeidsgiver til å foreta nedbemanninger. Arbeidsmiljøloven har strenge regler for hvordan en bedrift skal gå frem dersom man har behov for å foreta en omstilling som medfører at ansatte må gis oppsigelse gjennom nedbemanning. Se våre 10 tips til arbeidsgivere som vurderer å gå fra permittering til oppsigelse, inntatt i Finansavisen 24. april i år. https://finansavisen.no/nyheter/arbeidsliv/2020/04/24/7520965/mange-bedrifter-ma-ga-fra-permitteringer-til-oppsigelser 

Både ledere og arbeidstakere, blir usikre når bedriftene må eller ønsker å omstille. Roller og arbeidsoppgaver forskyves og forandres. Det stilles nye krav. Man blir usikker på egen kompetanse og hvordan man best mulig anvender sin kunnskap og erfaring. Da er det viktig å velge en riktig samarbeidspartner som forstår bedriftens behov. Etter mange års erfaring med omstillingsprosesser fra henholdsvis NHO og Virke vet vi at gjennomføring av nedbemanninger er en stor belastning for alle som berøres. Den viktigste hjelpen en bedrift kan gi sine ansatte ved nedbemanning, er å gjøre omstillingen «skikkelig» og i henhold til Arbeidsmiljølovens krav og å bidra til at overtallige får seg en ny jobb så raskt som mulig. 

NAV samarbeider som kjent med virksomheter i omstilling der mange ansatte mister/ eller står i fare for å miste jobben. Vi kan legge til rette for at NAV sammen med bedriften bidrar til at overtallige raskt kommer i arbeid, slik at de slipper å bli arbeidsledige. 

Vi går gjerne inn i en dialog med dere for å se på hvordan vi kan hjelpe ansatte som berøres av nedbemanning eller omstilling og vi kan tilby deres ansatte blant annet karriereveiledning og coaching. 

Vi ønsker å bli deres partner i omstillingsprosesser. Vårt mål er at vårt arbeid skal skape trygghet og minske risiko og uro ved endringer hos våre klienter. Ved å velge advokatene i Advokatfellesskapet Lovende får dere en dedikert samarbeidspartner med relevant juridisk kompetanse, bred bransje- og forretningsforståelse i tillegg til mange års erfaring fra samarbeid med virksomheter Norge rundt.

Advokatfellesskapet Lovende har kontorer på Lysaker Torg, Hamar og Lillehammer.

Vi tilbyr kurs i omstilling og nedbemanning i Oslo og Hamar, henholdsvis den 15. og 16. juni då fra kl 9 - 12. For mer informasjon om kurset og påmelding, se https://www.lovende.no/kurs. Vi leverer kurset over hele landet, også bedriftsinternt. Ta kontakt med oss hvis du ønsker at vi skal komme til deg.