Nye regler om merking av retusjert reklame
Retusjert reklame: Dette nyhetsbrevet gir deg en oppdatering på gjelde regelverk om merking av retusjert reklame

Vi har i den siste tiden fått en del henvendelser fra klienter om de nye kravene til merking av retusjert reklame. Dette nyhetsbrevet gir deg en oppdatering på gjelde regelverk om merking av retusjert reklame Stortinget har vedtatt at fra og med 1. juli 2022 krever markedsføringsloven § 2 at all reklame der en kropps fasong, størrelse eller hud er endret ved retusjering eller annen manipulering, skal merkes med et standardmerke. Med kropp menes også ansikt. Med denne regelen ble Norge et av de første landende i verden som innfører krav om merking av retusjert reklame. Formålet med regelen er å motvirke kroppspress, særlig blant barn og unge. Men kravet om å merke retusjert reklame skal bidra til å bevisstgjøre forbrukere i alle aldre om at reklamen ikke alltid viser personer slik de ser ut i virkeligheten! Målet er å redusere bruken av idealiserte kropper som er retusjert i reklame. Hva er retusjering og annen manipulering? Med retusjering eller annen manipulering menes endringer i bildet som er gjort samtidig med at bildet tas eller etter at bildet er tatt, som innebærer endringer av kroppens fasing, størrelse eller hud. Bruk av filter som endrer utseendet til personer i bildet er også omfattet av merkekravet. Etterbehandling av bilder som ikke medfører endringer av kroppens fasing og størrelse, men kun påvirker hud, må ikke merkes, med mindre endringen medfører kroppspress. Hvordan merker du Retusjert reklame skal merkes med et standardisert merke. For å merke et bilde eller en video, kan du enten bruke Forbrukertilsynet sin tjeneste for merking av retusjert reklame, alternativt laste ned merket fra Forbrukertilsynet sine hjemmesider og sette det på selv. Merket kan lastes ned fra nettsiden til Forbrukertilsynet i hvit eller sort versjon. Er en video retusjert skal merket være synlig under hele videoen. Det standardiserte merket skal utgjøre omtrent 7 prosent av reklameflaten, altså litt mindre enn en tiendedel av reklameflaten. Som hovedregel skal merket plasseres i reklameflatens øvre venstre hjørne. Med reklame mener loven reklame i alle medier og på alle plattformer, og både stillbilder, levende bilder og reklamefilm. Vi har fått en del spørsmål rundt dette og ønsker å presisere at merkekravet gjelder for reklamebilder og reklamefilmer i tradisjonelle medier og sosiale medier, som for eksempel reklameplakater, aviser, tidsskrifter, reklamebrosjyrer, TV- og kinoreklame, superboards, Instagram (innlegg, story og reels), TikTok, Snapchat (bilder, videoer og stories) og YouTube. Hvem skal merke Det er annonsøren og den som utformer reklamen som har plikt til å sørge for at reklamen blir merket. Merkeplikten gjelder for reklame som publiseres fra og med 1. juli 2022. Brudd på plikten til merking kan medføre overtredelsesgebyr Forbruketilsynet fører tilsyn og kan kontrollere at plikten til merking overholdes. Dersom Forbrukertilsynet oppdager brudd på reglene kan de blant annet ilegge forbuds vedtak med tvansgmulkt og overtredelsesgebyr. Har dere ytterligere spørsmål ikke nøl med å ta kontakt med oss.