Nye regler for hjemmekontor
Nye regler: Advokatfellesskapet Lovende byr i dette nyhetsbrevet på en kort gjennomgang av de nye reglene for hjemmekontor gjeldende fra 1. juli, i tillegg til et forslag til en avtale om hjemmekontor.

Sommerferien nærmer seg med stormskritt. Advokatfellesskapet Lovende byr i dette nyhetsbrevet på en kort gjennomgang av de nye reglene for hjemmekontor gjeldende fra 1. juli, i tillegg til et forslag til en avtale om hjemmekontor.

Behovet for og bruk av hjemmekontor har økt de seneste årene både på grunn av pandemi samt digitale muligheter. Den nye hjemmekontorforskriften regulerer de samme situasjonene som tidligere, men det er nå inkludert en presisering av når forskriften gjelder. Gjeldende hjemmekontorforskrift omfatter arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem, og som ikke er “kortvarig eller tilfeldig”. Den nye forskriftens § 1 andre ledd fastsetter at forskriften ikke vil gjelde ved “kortvarig eller sporadisk arbeid, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem”. Den største endringen er at regjeringen opphever gjeldende forskrifts særregler om arbeidstid. Det betyr at arbeidstidsreglene i arbeidsmiljøloven gjøres gjeldende også for hjemmearbeid. Departementets begrunnelse bak denne endringen er at behovet for vern ikke er mindre for arbeid hjemmefra enn ved arbeid på kontoret. Dessuten vil endringen medføre at man kan forholde seg til de samme arbeidstidsreglene selv om arbeidet utføres vekselvis hjemmefra og på arbeidsplassen. Den nye forskriften krever videre at ulike forhold knyttet til hjemmearbeidet må avtales skriftlig. For våre abonnenter har vi utarbeidet og lagt ved en mal for avtale om hjemmekontor som dere fritt kan benytte. Avtalen kan brukes som et vedlegg til arbeidsavtalen til den enkelte arbeidstaker. I den nye hjemmekontorforskriften er kravene til arbeidsmiljøet tilpasset arbeid i arbeidstakerens hjem, som en del av kravet til fullt forsvarlig arbeidsmiljø på hjemmekontoret.  Trykk her for å laste ned vår mal for avtale om hjemmekontor. Teksten må tilpasses den enkelte virksomhet.

Annicken og Heidi Lill ønsker alle en strålende juni med siste innspurt, og en god sommer.  Vi er på Arendalsuka – er du?  Ta gjerne kontakt med oss så kan vi treffes i Pollen!