Lansering av Advokatfellesskapet
Lovende: Advokatfellesskapet Lovende lanseres

Lansering

Advokatene Annicken Iversen og Heidi Lill Mollestad Oppegaard har gleden av å invitere deg til frokostseminar og lansering av Advokatfellesskapet Lovende. Vi vil bli bedre kjent med deg og byr på faglig input med tema.

Naivitet i digitaliseringens tidsalder - hvor stor risiko har vi råd til å ta?

For å belyse dette vil du få høre fra:

Inger Lise Blyverket - Direktør i Forbrukerrådet, som skal snakke om vår nye digitaliserte forbrukerhverdag og utfordringer knyttet til personvern og sikkerhet.

Heidi Lill Mollestad Oppegaard skal snakke om GDPR. Har personvernet blitt styrket ett år etter de nye reglene gjorde sitt inntog? Hun gir også en kvikk oppdatering på den nye arveloven.

Jack Fischer Eriksen - tidligere leder av Næringslivets Sikkerhetsråd, nå i ÅF Advansia som skal snakke om kriminalitet og nettsikkerhet. Er du som leder klar over risikoen du tar?

Annicken Iversen skal snakke om «illojal» medarbeider i et strafferettslig og arbeidsrettslig perspektiv fra mistanke til håndtering.

Villa Lysaker ligger i Fridtjof Nansens vei 1-3 på Lysaker. To minutters gange fra Lysaker stasjon. Kommer du med bil anbefales parkering på Lysaker Brygge.

Ta gjerne med en kollega som har glede av temaene over, eller av å bli kjent med oss. Send en e-post med påmelding innen 28. august til advokatoppegaard@lovende.no.

Vi håper du setter av tid til dette i kalenderen din før du tar en velfortjent sommerferie.