Hva den nye arveloven betyr for deg
Fredag 28. februar 2020 ble det offisielt bekreftet i statsråd: Den nye arveloven trer i kraft fra 1. januar 2021.:

Fredag 28. februar 2020 ble det offisielt bekreftet i statsråd: Den nye arveloven trer i kraft fra 1. januar 2021.

Kort om de viktigste endringene

Økt pliktdelsarv – samt indeksregulering

Med hjemmel i den nye loven sikres barn mer pliktdelsarv. Altså den delen av arven barna skal få uten at foreldrene kan testamentere den bort. I dag er pliktdelsarven på 1 million pr barn. I den nye loven er pliktdelsarven satt til 15 G - Folketrygdens grunnbeløp. Det er i dag omtrent 1,5 millioner kroner. 

Dette grunnbeløpet indeksreguleres 1. mai hvert år – det betyr at beløpet vil øke hvert år.

NB: Der hvor det er satt opp testamente, og den som har satt opp testamentet dør innen ett år etter at ny arvelov har tredd i kraft, da er det bestemt at de gamle reglene gjelde!

Nye testamentsregler

Med hjemmel i den nye Arveloven kan du testamentere bort pliktdelsarv - mot erstatning.

I dag kan man ikke testamentere bort en gjenstand eller eiendom dersom den strider mot pliktdelsarven. Det vil bli mulig i den nye arveloven. Det betyr at en arving vil kunne få rett til en hytte, selv om hytta overstiger det arvingen egentlig skal ha, men det forutsetter at arvingen betaler det overskytende tilbake til dødsboet.

Det finnes i dag flere krav som må oppfylles for at et testament skal være gyldig. I den nye loven er det ikke lenger nødvendig å ha vitner tilstede samtidig – slik tilfellet har vært frem til nå.

Kan gi bort eiendom når man sitter i uskifte

I dag er det ikke lov for en som sitter i uskifte å gi bort fast eiendom. Dette totalforbudet endres i den nye loven.

Nå vil det være en regel om at man ikke kan gi bort gaver som står i misforhold til formuen i uskifteboet. Vi tenker at verdier på mellom 10-20 prosent av totalen vil være i faresonen.

Trenger du bistand?

Et dødsfall bringer som kjent med seg mange praktiske spørsmål og juridiske problemstillinger for de etterlatte. Trenger du råd og bistand f.eks om generasjonsskifte?

Advokat Mollestad Oppegaard bistår både med opprettelse av testament og rådgivning rundt generasjonsskifte, bistand til privat skifte av dødsbo, og ved ulike konflikter som tidvis oppstår i forbindelse med et arveoppgjør.