Har din virksomhet behov for HMS rådgivning?
Sykefravær: Vi kan bistå dere for å nå dette målet ved å gjennomføre en to dagers HR revisjon i din virksomhet.

Rette søkelyset

Vår erfaring er at godt arbeidsmiljøarbeid handler om å redusere risiko for farer og ulykker og aktivt å rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet i virksomhetene. Vi kan bistå dere for å nå dette målet ved å gjennomføre en to dagers HR revisjon i din virksomhet. I en HR-revisjon gjennomgår vi de viktigste lover og forskrifter innenfor HMS herunder

- Arbeidsmiljølovens krav til HMS; Helse- Miljø og Sikkerhet

- Internkontrollforskriften

- Internkontroll i praksis

- Øverste leders ansvar

- Den som leder virksomheten, har plikt til å sørge for at kravene som regelverket stiller til HMS, blir fulgt systematisk opp. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring. Oppfølgingen gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. 

- Verneombudets ansvar

- AMU sitt ansvar

- Forslag til ulike rutiner, praktiske råd og tips

I tillegg reviderer vi deres HMS - og personalhåndbok, deres arbeidsavtalemaler og kommer med forslag til forbedringer for å sikre at blant annet de arbeidsrettslige lovene, herunder kravene til varsling og Personopplysningsloven/GDPR er ivaretatt. Virksomheter som har HMS på agendaen er attraktive arbeidsplasser og det øker den enkelte ansattes bidrag til det beste for virksomheten.

Mer informasjon om HR revisjon finner du på www.lovende.no

Kom i gang. Ta kontakt med oss.