Advokatfellesskapet Lovende tilbyr nå juridisk og forretningsmessig gjennomgang av dine avtaler
Advokatfellesskapet Lovende tilbyr nå juridisk og forretningsmessig gjennomgang av dine avtaler:

Advokatfellesskapet Lovende tilbyr nå juridisk og forretningsmessig gjennomgang av dine avtaler

I kjølvannet av de mange pågående omstillingsprosessene i arbeidslivet har vi opplevd en økende etterspørsel etter juridisk bistand til forhandlinger og utforming av sluttavtaler etter sommeren, se https://finansavisen.no/nyheter/arbeidsliv/2020/09/22/7569432/okt-bruk-av- sluttpakker-mange-har-urealistiske-forventinger. - Det er ikke utelukkende sluttavtaler vi jobber med.

Det er som kjent en fordel å bruke advokater med erfaring innen avtalerett ved utforming av avtaler, blant annet for å redusere risiko for tvister. Gode avtaler fordeler avtalepartenes ansvar og risiko, i tillegg til å ivareta og fremme deres særinteresser. Som et minimum bør avtalen inneholde:

  • Hvem er avtalens parter og dato for opprettelse.

  • Kontraktens formål.

  • Hva som skjer ved brudd på kontrakt.

Advokatene i Advokatfellesskapet Lovende har bred erfaring innen avtalerett og vi kan bistå deg med forhandlinger, utarbeidelse og gjennomgang av avtaler på flere språk.

Vi tilbyr juridisk og forretningsmessig gjennomgang av følgende avtaler:

Arbeidsavtaler

Taushetserklæringer

Sluttavtaler

Aksjonæravtaler

Databehandleravtaler

Husleieavtaler

Kjøps - og salgsavtaler

Leverandøravtaler

Innkjøpsavtaler

Sponsoravtaler

Fremtidsfullmakter

Testament

Send oss dine avtaler, så går vi igjennom de med våre juridiske og forretningsmessige briller på.

Konflikter rundt oppfyllelsen av kontrakter er relativt vanlig. Det foreligger som kjent et kontraktsbrudd når en part ikke oppfyller sin del av en avtale. Hvorvidt det foreligger et kontraktsbrudd, må vurderes konkret med bakgrunn i den enkelte avtale.

Vi både kan og vil hjelpe deg!