Advokatfellesskapet Lovende tilbyr digital varslingspostkasse
Varslingskasse: Vår varslingsløsning gir mulighet for anonym varsling, sikrer Arbeidsmiljølovens krav mot gjengjeldelse og bidrar til en trygg og forsvarlig håndtering av informasjonen.

Advokatfellesskapet Lovende  tilbyr en digital varslingstjeneste for private og offentlige virksomheter som ønsker hjelp til å motta og/eller følge opp varslinger i henhold til Arbeidsmiljølovens krav.

Vår varslingsløsning gir mulighet for anonym varsling, sikrer Arbeidsmiljølovens krav mot gjengjeldelse og bidrar til en trygg og forsvarlig håndtering av informasjonen.

Ved å takke ja til vårt tilbud om digital varslingspostkasse kan varsler sendes til en oppgitt digital postkasse. I etterkant av mottatt varsel tar vi snarlig kontakt med oppgitte kontaktpersoner hos dere. Kontaktperson hos dere kan f.eks. være daglig leder og styreleder.

Inkludert i vår varslingspostkasse tilbys et digitalt saksbehandlingssystem som sikrer at kundens oppgitte kontaktpersoner har oversikt over status i alle enkeltsaker.

Priser

For overnevnte tjeneste fakturerer vi 1000 kr eks. mva. pr måned.

Tre 3 – måneders gjensidig oppsigelsesfrist.

Vi bistår om ønskelig med undersøkelser i enkeltsaker, rådgivning om håndtering av varsling eller etablering av varslingsrutiner inkludert beredskap til en pris av 1850 kr pr time, ekskl. mva.